Home Volunteer

Volunteer

Para po maipanalo natin ang ating laban ay kailangan po natin ng INYONG SUPORTA at kasama na po dito ang DONATION FOR CAMPAIGN FUND, VOLUNTEERS and YOUR VOTE. Tulungan nyo po ako sa labang ito.

 

Tuloy na tuloy na po tayo mga kasama sa Kalikasan. Ang atin pong laban ay para sa ating bayan, kinabukasan at sa bawat Pilpino. Pilipinong may respeto sa bawat isa, sa kalikasan, at nagtutulungan para maisakatotohanan ang makakalikasang bukas.

 

Nagsusumamo po ako sa inyong suporta at tulong. Samahan nyo po kami sa labang ito.

 

Salamat po sa tiwala ng PLM – Partido Lakas ng Masa , GPP Kalikasan Muna – Green Party of the Philippines at Kalikasan Muna (Nature First) Coalition.

 

Papaano Mag-Volunteer:

Step 1: Sagutan ang form na ito.

 

Step 2: Makakatanggap ka ng email para sumama sa isang volunteer briefing.

 

Step 3: Bilang miyembro ng Dโ€™ANGELO 4 Senator (D4S) Movement, umaasa kami na magiging aktibo kayo sa social media at iba pang aktibidad.

 

Maraming maraming salamat!
– David D’Angelo